TERSANE SİGORTALARI

 

Tersanecilik sigortaları, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren tersane ve gemi yapım şirketlerinin risklerini ve maliyetlerini yönetmek amacıyla yaptırdıkları sigorta türleridir. Tersanecilik sigortaları, gemi yapımı, onarımı veya bakımı sırasında meydana gelebilecek kazalar, hasarlar veya diğer risklere karşı koruma sağlar.

 

Tersanecilik sigortalarının temel özellikleri şunlardır:

 

Gemi İnşa Sigortası: Tersanecilik sektöründe faaliyet gösteren şirketler, gemi yapımı veya tersane inşaat projeleri sırasında çeşitli risklerle karşılaşabilir. İnşaat sigortası, bu projelerde meydana gelebilecek kazalar, yangın, su baskını veya doğal afetler gibi durumların neden olabileceği maddi hasarları ve maliyetleri karşılar.

 

Muhafaza Sigortası: Tersane veya gemi bakım-onarım şirketleri, gemi sahiplerine ait gemilerin muhafaza, bakım ve onarım hizmetlerini sağlar. Muhafaza sigortası, bu süreçlerde oluşabilecek hasarlar veya maddi kayıpları karşılar. Örneğin, gemi doklama sırasında çıkabilecek kazalar, gemiye verilebilecek hasarlar veya hırsızlık olayları gibi durumlar muhafaza sigortası altında teminat altına alınabilir.

 

Test Kapsamı: Yeni inşa edilen gemilerin denizde deneme seferleri sırasında çeşitli risklerle karşılaşması mümkündür. Deniz deneme sigortası, bu deneme seferlerinde meydana gelebilecek hasarları veya kazaları karşılar. Sigorta poliçesi, deniz denemeleri sırasında gemiye veya üçüncü şahıslara gelebilecek zararları teminat altına alır.

 

Genel Sorumluluk Sigortası: Tersane veya gemi yapım şirketleri, faaliyetleri sırasında üçüncü şahıslara veya mülklere zarar verebilecek risklerle karşılaşabilir. Genel sorumluluk sigortası, bu tür durumlarda ortaya çıkabilecek maddi zararları ve tazminat taleplerini karşılar.

 

Tersanecilik sigortaları, tersane ve gemi yapım şirketlerinin faaliyetlerini koruma altına almayı ve riskleri yönetmeyi amaçlar