KOBİ PAKET SİGORTALARI

 

KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) paket sigortaları, küçük ve orta ölçekli işletmelere özel olarak tasarlanmış sigorta çözümleridir. Bu paket sigortaları, KOBİ’lerin genel risklerini ve ihtiyaçlarını kapsayan bir dizi sigorta poliçesini bir araya getirir. KOBİ paket sigortaları, işletmelerin birden fazla riski tek bir poliçe altında birleştirerek yönetimlerini kolaylaştırır ve maliyetleri optimize eder.

KOBİ paket sigortaları genellikle aşağıdaki sigorta kapsamlarını içerebilir:

 

İşyeri Sigortası: İşyeri sigortası, işletmenin fiziksel varlıklarını (binalar, ekipmanlar, makinalar vb.) yangın, hırsızlık, su baskını, deprem gibi risklere karşı korur. Ayrıca, işyerinde oluşabilecek hasarlar ve iş durmasından kaynaklanan gelir kaybını da kapsar.

İşveren Sorumluluk Sigortası: İşveren sorumluluk sigortası, işverenin çalışanlarına yönelik maddi ve hukuki sorumluluklarını karşılar. Çalışanların ölmesi, yaralanması veya hastalanması durumunda tazminat taleplerini karşılar.

Ürün Sorumluluk Sigortası: Ürün sorumluluk sigortası, işletmenin ürettiği veya dağıttığı ürünlerin kullanımıyla ilgili olası zararlardan kaynaklanan maddi ve hukuki sorumlulukları karşılar.

İşletme Mali Sigortaları: KOBİ paket sigortaları genellikle işletmenin finansal risklerini de kapsar. Bu, işletme sahipleri ve yöneticilerinin mali sorumluluk sigortası, işletme gelir kaybı sigortası, işletme hukuki koruma sigortası gibi kapsamları içerebilir.

KOBİ paket sigortaları, işletmelerin genel risklerini tek bir poliçe altında toplayarak yönetimlerini kolaylaştırır ve uygun maliyetli bir sigorta çözümü sunar. Bu paket sigortalar, işletmelerin ihtiyaçlarına ve sektörlerine göre özelleştirilebilir.