GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI   

 

Grup ferdi kaza sigortası, şirketlerin çalışanlarına beklenmedik kazalar sonucu oluşabilecek maddi ve manevi kayıpları korumak için sağladığı bir sigorta türüdür. Bu sigorta, çalışanlarınızın güvence altında olmasını ve kaza durumunda maddi açıdan desteklenmesini sağlar.

Grup ferdi kaza sigortası, şirketinizin çalışanlarını güvence altına alarak işyeri motivasyonunu artırır ve personeliniz için ek bir değer sunar. Çalışanlarınızın herhangi bir kaza sonucunda yaralanması, sakat kalması veya hayatını kaybetmesi durumunda çeşitli tazminatlar ödeyerek finansal güvence sağlar.

Bu sigorta, genellikle şirketlerin işveren olarak çalışanlarına sunacağı bir avantajdır.

İşyerinde veya iş dışında meydana gelen kazalara bağlı tıbbi masrafların bir kısmını veya tamamını karşılamak, geçici veya kalıcı sakatlıkların ve bunların yol açtığı gelir kaybının telafi edilmesi, rehabilitasyon maliyetlerinin desteklenmesi gibi teminatlar sağlanabilir.