SORUMLULUK SİGORTALARI

 

Sorumluluk sigortaları, bir kişinin veya işletmenin, başkalarına zarar verme veya hukuki sorumluluklarından kaynaklanabilecek maddi zararları karşılamak için tasarlanmış bir sigorta türüdür. Bu sigorta, sigortalının bir üçüncü şahsa karşı hukuki sorumluluğunu teminat altına alır ve potansiyel tazminat taleplerini karşılayabilir.

Sorumluluk sigortası genellikle iki temel kategoride incelenebilir:

 

Genel Sorumluluk Sigortası: İşletmeler veya bireyler için tasarlanmış bir sigorta türüdür. Bu sigorta, sigortalının iş faaliyetleri veya kişisel yaşamı sırasında üçüncü şahıslara zarar verme durumunda ortaya çıkabilecek maddi zararları karşılar.

 

Mesleki Sorumluluk Sigortası: Profesyonel meslekler veya meslek grupları için tasarlanmıştır. Bu sigorta, sigortalının mesleki faaliyetleri sırasında hatalar veya ihmaller nedeniyle üçüncü şahıslara zarar verme durumunda ortaya çıkabilecek maddi zararları karşılar. Örneğin, bir doktorun tıbbi bir hatası sonucunda bir hasta zarar gördüğünde, mesleki sorumluluk sigortası tazminat taleplerini karşılayabilir.

 

Sorumluluk sigortası poliçeleri genellikle sigortalının ihtiyaçlarına ve risk profiline göre özelleştirilebilir. Sigorta primi, sigortalının faaliyetleri, risk düzeyi, geçmiş deneyimleri ve poliçe kapsamı gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Sorumluluk sigortası, sigortalının maddi risklerini azaltır ve potansiyel tazminat taleplerine karşı finansal güvence sağlar. Ayrıca, hukuki savunma maliyetlerini de karşılayabilir