NAKLİYAT SİGORTASI

 

Nakliyat sigortası, mal taşımacılığı sırasında ortaya çıkabilecek risklere karşı koruma sağlayan bir sigorta çeşididir. Bu sigorta, malın taşındığı süre içindeki olası hasarlar, kaybolmalar veya hırsızlıklar gibi risklere karşı sigortalıyı güvence altına alır.

Sigorta poliçesi, malın yüklendiği yerden boşaltıldığı yere kadarki tüm süreçte oluşabilecek risklere karşı koruma sağlar. Ayrıca, sigorta poliçesi genellikle taşımanın başlaması öncesinde yükleme ve taşıma sırasında meydana gelebilecek riskleri de kapsayabilir.

Nakliyat sigortası, aşağıdaki risklerin yanı sıra diğer olası durumları da kapsayabilir:

Malın taşındığı sırada hırsızlık veya gasp gibi durumlar.

Doğal afetler (deprem, sel, fırtına vb.) nedeniyle malın zarar görmesi.

Yükleme veya boşaltma sırasında malın hasar görmesi.

Nakliyat sigortası, taşıma işleminin başından sonuna kadar geçerli olabilir ve sigorta poliçesi taşıyanın maddi kayıplarını tazmin edebilir. Sigorta poliçesi, taşınan malın değeri, taşıma yöntemi, taşıma mesafesi ve diğer faktörlere göre düzenlenir.