FİNANSAL RİSK SİGORTALARI

 

Finansal risk sigortaları, işletmelerin veya bireylerin karşılaşabilecekleri finansal kayıpları azaltmak veya telafi etmek amacıyla tasarlanmış sigorta ürünleridir. Bu sigortalar, farklı finansal risklere karşı koruma sağlar ve belirli olaylar veya durumlar nedeniyle oluşabilecek maddi zararları telafi etme veya finansal güvence sağlama amacını taşır.

Finansal risk sigortaları, çeşitli risklere yönelik olarak sunulabilir. Sigorta sektöründe yaygın olan finansal risk sigortaları aşağıda açıklanmıştır:

 

Yönetici Sorumluluk Sigortası: Yönetici sorumluluk sigortası, işletme yöneticilerinin (yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler, müdürler) görevlerini yerine getirirken ortaya çıkabilecek hatalar, ihmaller, yanlış uygulamalar veya yasa ihlalleri gibi durumlardan kaynaklanan mali zararları korumak amacıyla tasarlanmış bir sigorta türüdür. Bu sigorta, yöneticilerin kişisel varlıklarını korumak ve şirketin finansal risklerini azaltmak için önemli bir araçtır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası: Avukat, Doktor, Mimar ve Mühendis gibi profesyonel hizmetler sunan kişiler veya şirketler, mesleki hatalardan kaynaklanan maddi kayıplara karşı mesleki sorumluluk sigortası alabilirler.

 

Kredi Sigortaları: Şirketler veya bireyler, alacaklarını tahsil edememe durumunda veya kredi temerrüdü durumunda oluşabilecek finansal kayıpları telafi etmek için kredi sigortası satın alabilirler.