RASÜRANS

 

Reasürans, sigorta şirketlerinin kendi aldıkları riskleri başka sigorta şirketleriyle paylaşarak risklerini yaymalarını sağlayan sigorta türüdür. Bir sigorta şirketi, aldığı poliçelerin riskini tamamen üstlenmek yerine, bu riski başka sigorta şirketlerine devredebilir ve bu süreçte reasüranstan faydalanır.

 

Reasürans, sigorta şirketlerinin finansal gücünü ve risk yönetimini desteklemek için kullanılır. Aşağıdaki ana kategorilere ayrılabilir:

 

İhtiyari Reasürans(Facultative): Bu tür reasürans, tek bir poliçe veya risk için yapılan özel bir anlaşmadır. Sigorta şirketi, belirli bir riski reasürans şirketine devreder. Bu şekilde, sigorta şirketi kendi aldığı riski azaltır ve reasürans şirketi riskin bir kısmını veya tamamını üstlenir.

Trete Reasüransı (Treaty): Trete reasüransı, sigorta şirketinin belirli bir dönem boyunca aldığı tüm poliçelerin risklerini kapsar. Sigorta şirketi, reasürans şirketiyle bir anlaşma yaparak, belli bir süre veya belli bir portföy için risklerini paylaşır. Trete reasüransı daha geniş bir risk dağılımı sağlar ve sigorta şirketinin toplam riskini yönetmesine yardımcı olur.

Kotpar (Quota Share): Bu tür reasürans, sigorta şirketinin aldığı her poliçenin belli bir yüzdesini reasürans şirketine devretmesini sağlar. Örneğin, sigorta şirketi %50 oranında bir quota share reasürans anlaşması yaparsa, tüm poliçelerin riskinin yarısı reasürans şirketine geçer. Bu şekilde, sigorta şirketi riski paylaşır ve finansal yükünü azaltır.

Hasar Fazlası Reasürans (Excess of Loss): Bu tür reasürans, sigorta şirketinin belirli bir poliçenin veya poliçelerin aşırı bir hasar durumunda maddi kayıplarını korumasını sağlar. Sigorta şirketi, belirli bir hasar limitini aşan maddi kayıpları reasürans şirketine devreder. Excess of loss reasüransı, büyük çaplı hasar durumlarında sigorta şirketinin finansal gücünü korur.