SABİT KIYMET SİGORTASI

 

Sabit kıymet sigortası, bir şirketin mülkiyetindeki sabit değere sahip varlıkları korumak için tasarlanmış bir sigorta türüdür. Sabit kıymetler genellikle gayrimenkul, binalar, tesisler, makine ve ekipman gibi varlıkları içerir.

Sabit kıymet sigortası, bu varlıkların yangın, hırsızlık, doğal afetler ve terör gibi risklere karşı korunmasını sağlar. Sigorta poliçesi, varlıkların değerini ve sigortalı riskleri kapsayan genel şartları belirler. Sigorta primi, sigorta poliçesinin kapsamına, varlık değerine, risklere ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Sabit kıymet sigortası, şirketin maddi kayıplarını azaltarak finansal güvence sağlar. Sigorta poliçesi, hasar durumunda varlıkların onarım veya yeniden inşa maliyetini karşılayabilir.

Sabit kıymet sigortası, şirketlerin iş sürekliliğini ve operasyonel güvenliği sağlamak için önemlidir. Varlıkların zarar görmesi durumunda, sigorta şirketi maddi tazminat sağlar ve şirketin yeniden faaliyete geçmesine yardımcı olur.