TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası, kişilerin genel sağlık sigortalarının (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi) kapsamı dışında kalan sağlık harcamalarını karşılamak amacıyla yaptırdığı bir sigorta türüdür.

Bu sigorta, genel sağlık sigortası ile mevcut sağlık hizmetlerinin tamamlayıcı bir şekilde sunulmasını ve ek mali yüklerin azaltılmasını hedefler.