MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

 

Mühendislik sigortaları, inşaat, mühendislik ve teknik projelerde yer alan risklere karşı koruma sağlayan sigorta çözümleridir. Bu sigortalar, mühendislik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin veya bireylerin projeleri sırasında ortaya çıkabilecek maddi kayıpları ve sorumlulukları karşılamayı amaçlar.

Mühendislik sigortaları genellikle aşağıdaki ana kategorilere ayrılır:

 

İnşaat All Risk Sigortası (CAR – Construction All Risks Insurance): Bu sigorta, inşaat projeleri sırasında meydana gelebilecek fiziksel hasarları ve kayıpları kapsar. İnşaat sürecindeki yapılar, ekipmanlar, makineler ve diğer malzemeler yangın, deprem, su baskını, hırsızlık gibi risklere karşı korunur. Ayrıca, inşaat süresince ortaya çıkabilecek iş durması ve kar kaybından ötürü oluşabilecek zararları da teminat altına alır.

Makine Kırılması Sigortası (Machinery Breakdown Insurance): Bu sigorta, endüstriyel makinelerin ani arızaları veya kırılmaları sonucu oluşabilecek maddi kayıpları karşılar. Makine kırılması sigortası, üretim hatlarındaki makineleri, jeneratörleri, elektrik panolarını ve diğer teknik ekipmanları kapsar. Sigorta poliçesi, makinenin tamiri veya değiştirilmesi için gereken maliyetleri karşılar.

Elektronik Cihaz Sigortası (Electronic Equipment Insurance): Bu sigorta, elektronik cihazların arızalanması, hasar görmesi veya hırsızlık gibi durumlar nedeniyle oluşabilecek maddi kayıpları kapsar. Bilgisayarlar, telekomünikasyon ekipmanları, medikal cihazlar ve diğer elektronik cihazlar için koruma sağlar. Sigorta poliçesi, cihazın tamiri, yeniden programlanması veya değiştirilmesi için gereken maliyetleri karşılar.

Montaj Sigortası (Erection All Risks Insurance): Bu sigorta, büyük çaplı montaj projeleri veya makine kurulumları sırasında oluşabilecek riskleri kapsar. Yüksek değerli ekipman veya tesislerin taşınması, kurulumu veya devreye alınması sırasında meydana gelebilecek hasarları ve kayıpları karşılar.