FERDİ KAZA SİGORTASI

 

Ferdi kaza sigortası, bireylerin kaza sonucu oluşan yaralanmalar veya vefat durumlarında finansal koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, kaza sonucu ortaya çıkan tıbbi masraflar, geçici veya kalıcı sakatlık durumunda gelir kaybı, vefat durumunda ise tazminat gibi mali kayıpları telafi etmeyi amaçlar.

Ferdi kaza sigortasının temel özellikleri şunlardır:

 

Kapsam: Ferdi kaza sigortası, kaza sonucu ortaya çıkan yaralanma, sakatlık veya vefat durumlarını kapsar. Bu kapsam altında, sigorta poliçesi kapsamında belirtilen şartlara göre tıbbi masraflar, tedavi giderleri, hastanede kalış masrafları, fizik tedavi masrafları gibi harcamalar karşılanabilir.

Sakatlık Teminatı: Ferdi kaza sigortası, kaza sonucu geçici veya kalıcı sakatlık durumunda gelir kaybını azaltmayı hedefler. Bu durumda, poliçe kapsamında belirtilen oranlara göre sakatlık durumuna bağlı olarak tazminat ödemesi yapılabilir.

Ölüm Teminatı: Ferdi kaza sigortası, kaza sonucu gerçekleşen vefat durumunda sigortalının ailesine veya belirtilen hak sahiplerine tazminat ödemesini sağlar. Tazminat miktarı, poliçede belirlenen teminat limitleri doğrultusunda belirlenir.

Prim ve Teminat Seçenekleri: Ferdi kaza sigortası primleri, sigortalının yaşına, mesleğine, sigorta teminat limitlerine ve seçilen ek teminatlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. Sigorta şirketleri genellikle farklı poliçe seçenekleri sunar ve bireylerin ihtiyaçlarına göre uygun bir plan seçmelerine olanak tanır.

 

Ferdi kaza sigortası, kaza sonucu oluşabilecek mali kayıplara karşı koruma sağlar ve bireylerin finansal güvenliğini destekler. Bu sigorta, iş kazaları, trafik kazaları, spor aktiviteleri veya günlük yaşamda meydana gelebilecek kazalar gibi çeşitli durumları kapsayabilir.