TARIM SİGORTASI

 

Tarım sigortası, tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçilerin tarımsal üretimlerini çeşitli risklere karşı korumak amacıyla tasarlanmış bir sigorta çeşididir. Tarım faaliyetleri, doğal afetler, hastalıklar, zararlı organizmalar, hava şartları gibi birçok risk faktörüne maruz kalabilir. Bu riskler, çiftçilerin ürün kaybı, gelir kaybı ve maddi zararlarla karşılaşmalarına neden olabilir.

Tarım sigortası, çiftçilere bu risklerden kaynaklanan zararları finansal olarak hafifletmek ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için tasarlanmıştır.

Tarım sigortası poliçeleri, tarım ürünü türüne, bölgeye, tarım uygulamalarına ve diğer faktörlere göre farklılık gösterebilir. Sigorta şirketleri veya sigorta brokerleri, çiftçilere uygun tarım sigortası çözümleri sunar ve poliçeleri düzenler. Tarım sigortası, çiftçilerin üretimlerini güvence altına alır, riskleri azaltır ve tarım sektörünün sürdürülebilirliğini destekler.